/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

10.000.000 VNĐ

Ghế được thiết kế theo cấu trúc bộ khung xương hoàn chỉnh cân xứng của con người, sử dụng chính sức nặng của người ngồi để chỉnh xương của họ về cấu trúc cân xứng bình thường khi sử dụng để sinh hoạt hàng ngày.

error: Content is protected !!